Инсталиране върху виртуална машина

Виртуалната машина (VM) предоставя възможност да се емулира отделна операционна система (гост)  и следователно отделен компютър  в рамките на съществуващата ви ОС (хост). Тази независима ОС се държи като обикновена апликация  в собствен прозорец и обикновено е изолирана като напълно самостоятелна среда, въпреки че интерактивността между гост и хост често е разрешена за задачи като прехвърляне на файлове.

Предимства:
Недостъци:

Необходим софтуер

Етапи при инсталиране върху Windows 10                    

Свалете  Oracle Virtualbox 

като  изберете за коя хост ОС става дума (Windows в нашия случай). Това е виртуалната машина използвана в този курс. Обърнете внимание на версията на пакета, който сваляте. Запазете .exe файла и го стартирайте за инсталиране.

Инсталирайте  Oracle Virtualbox

Инсталационния файл стартира съветник за инсталиране. Първо трябва да се избере местоположение във файловите директории (ако нямате специални съображения приемете предлаганата директория или насочете към диска с най-много място), трябва да решите дали искате икони, след което ви предупреждава, че по време на инсталацията временно ще загубите достъп до мрежата. По време на инсталацията ще получите въпрос дали искате да инсталирате Oracle Universal Serial Bus - потвърдете.

Създаване на ubuntu виртуална машина


След стартиране на виртуалната машина се натиска бутона new. Избира се име (добре е в името да фигурира версията), местоположение и тип на гост операционната система. 
Внимание - ако се предлагат само 32 битови версии трябва в BIOS (EIFE) да се разреши виртуализацията (след евентуален update).

След това трябва да се избере колко оперативна памет да се задели за виртуалната машина. Минималната за Ubuntu е 2 GB, при повече - работи по-бързо. Тази памет се ползва само когато работи виртуалната машина, но трябва да се остави достатъчно за хост ОС.

Следващата стъпка е заделяне на място за виртулен диск. Има няколко различни вида твърди дискове, от които можете да избирате. Изберете VDI..

Има два начина за създаване на виртуалния твърд диск: - Динамично разпределен и Фиксиран размер.

Ако изберете динамично заделен, той ще използва място само, когато е необходимо. Така че, ако заделяте 30 гигабайта за виртуалния твърд диск и са необходими само 5, тогава ще бъдат използвани само 5. Когато инсталирате повече приложения, допълнителното пространство ще бъде заделяно при необходимост.

Това е по-ефективно по отношение на използването на дисково пространство, но не е толкова добро за бързодействие, защото трябва да изчакате да бъде заделено пространството, преди да можете да го използвате.

Опцията с фиксиран размер заделя веднага цялото пространство, което поискате. Това е по-малко ефективно по отношение на използването на дисково пространство, защото може да сте отделили пространство, което всъщност никога не използвате, но е по-добро като бързодействие. Това е по-добрият вариант, тъй като вашият компютър като цяло има повече дисково пространство от ОП.

Определете размера на диска  - минималното е 10 гигабайта. По-голям дава повече възможности.

Инсталиране на ubuntu върху виртуалната машина

Свалете  Ubuntu  desktop (последна LTS версия в момента е 20.04.3 LTS) и запазете .iso файла.

Натиснете start icon на виртуалната машина, инсталирайте като драйв сваления .iso файл и го стартирайте.

След което се избира  инсталация - стартира се съветник. Използването му е подробно описано в Graphical Install.
 При  въпрос се избира опция да се изтрие всичко и да се инсталира гост ОС - отнася се само за заделения виртуален диск.

След завършване на инсталацията имате опции save the machine state, send the shutdown signal или  power off на виртуалната машина. Изберете power off the machine и кликнете OK.


Инсталиране на guest additions 

Това са средства, които позволяват управление на резолюцията на екрана,  пускането на гост операционната система в режим на цял екран  и copy-paste между  сост и хост операционните системи.

Преди инсталиране на  guest additions е необходимо първо да актуализирате операционната ситема.
1. Стартира се терминален прозорец с  комбинацията Ctrl+Alt+Del
2. подават се команди за актуализиране на индекса с пакета от програми (дали не са се появили нови версии) чрез :

         sudo apt update

и се подава команда за актуализиране на софтуерните пакети: чрез :

         sudo apt upgrade

След което е необходимо да се инсталират три пакета, които позволяват прeкомпилирането на операционната система :

         sudo apt install gcc make perl


Отидете на  http://download.virtualbox.org/virtualbox/  изберете версията, която сте инсталирали и свалете съответния     Virtualbox Guest Additions, .iso файл.
Във VirtualBox toolbar отидете на machine -> settings ->  storage ,  изберете Controler IDE, след което закачете сваленият файл като оптичен диск.
Ще получите съобщение, че диска е автостартиращ се - потвърдете. Ако по някаква причина не се стартира:

Отворете оптичния диск в терминален прозорец чрез :

         cd /media                      (след което 2 пъти натискате бутона Tab за да влезете в директорията на оптичния диск)

 и стартирайте като администратор  командата VBoxLinuxAdditions.run например чрез :

         sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run

след което рестартирайте виртуалната машина.

За да може да осигурите възможност за копиране на информация между двете операционни системи , при неработеща гост система трябва да се променят settings на виртуалната машина в General -> advanced  tab.