Технически университет – София

 

Факултет “Компютърни системи и управление”

 

Катедра “Програмиране и компютърни технологии”

 

Софтуерно инженерство


доц.БогданШишеджиев  

 

Съдържание


 

1.                    Презентации

-     Софтуерно инженерство

-      Софтуерно инженерство

-      Социо-технически системи

-      Критични системи

-      Софтуерен процес

-      Управление на проекти

-      Въведение в UML

-     Техническо задание

-      Софтуерни изискванията

-      Инженеринг на изискванията

-     Модели на системата

-     Спецификация на критични системи

-     Формални спецификации

-     Софтуерно проектиране

-     Архитектурен проект

-      Архитектура на разпределени системи

-     Архитектура на приложни системи

-     Обектно-ориентирано проектиране

-      Проектиране на софтуер за реално време

-      Проектиране на потребителски интерфейс

-     Методи за разработка

-     Бърза разработка на софтуер

-     Многократно използване

-     Софтуерен инженеринг базиран на компоненти

-     Разработка на критични системи

-     Развитие на софтуерните системи

-     Верификация и валидиране

-     Верификация и валидиране

-     Тестване на софтуера

-     Валидиране на критични системи

-     Общо управление на проектите

-      Управление на екипа

-     Оценка на разходите

-     Управление на качеството

-     Усъвършенстване на процеса

-     Управление на конфигурацията

 

 

1.                  Лабораторни упражнения

-     Упражнение 1

-     Упражнение 2

-     Упражнение 3

-     Упражнение 4

 

2.                  Помощни материали

Съдържание на проекта

 

 


Литература :

  1. Ian Sommerville, Software Engineering 7-th ed., Addison Wesley, 2004
  2. Scott E. Donaldson, Stanley G. Siegel, Successful Software Development 2nd ed., Prentice Hall, 2000
  3. Paul Clements, Felix Bachmann and all, Documenting Software Architectures,2001
  4. James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch, The Unified Modeling Language Reference Guide, Adisson Wesley, 1999
  5. Sherif M. Yacoub, Hany H. Ammar, Pattern-Oriented Analysis and Design: Composing Patterns to Design Software Systems, Addison Wesley,2003
  6. William J. Brown, Raphael C. Malveau , Hays W. McCormick III, Thomas J. Mowbray, AntiPatterns Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis, John Wiley & Sons, Inc.,1998
  7. Примери за използване на UML
  8. Умения развивани от софтуерното инженерство, прилагани при разработката и управлението на проекти

 


                                            bshished  2000-2002

 

 

Върни се обратно в Учебни ресурси