Технически университет – София

 

Факултет “Компютърни системи и управление”

 

Катедра “Програмиране и компютърни технологии”

 

Бази от данни и информационни системи


доц.БогданШишеджиев  

 

Съдържание


 

Записки на лекциите

Допълнителни матерали

1.       Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни (СУБД)

2.       Концептуални модели на данните

3.       N-арен релационен модел на данните

4.       Релационна алгебра

5.       Нормализация

6.       Езиците в СУБД

 

Примерни бази от данни

-        samp

-        exercise

Примерен проект - Поликлиника

Задания за проекти

Презентации

1.       Въведение в базите от данни (pdf)

2.       Модели на данните (pdf)

3.       Релационна алгебра (pdf)

4.       Нормализация (pdf)

5.       Езици в СУБД (pdf)

6.       Информационни системи (pdf)

7.       Изучаване на съществуващото положение (pdf)

8.       Концептуален модел на данните (pdf)

9.       Концептуален модел на обработките (pdf)

10.    Логически модел на данните (pdf)

11.    Складове от данни (pdf)

12.    Разпределени системи (pdf)

 

 

Литература :

  1. Ш.Атре, Структурный подход для организации баз данных, Финансы и статистика, Москва, 1983
  2. С.Бемер, Х.Дратер, MS ACCESS, ТИБ BHV, 1994
  3. Banos D., Mouyssinat M., De MERISE aux bases de données.
  4. Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Stefano Paraboschi, Riccardo Torlone, Database Systems: concepts, languages & architectures, McGrow Hill,N.Y. 1999

Линкове

-        SQL

1.      http://www.sqlcourse.com/  

2.      http://www.comptechdoc.org/independent/database/weblinks/index.html

3.      http://www.sigmod.org/record/issues/9903/standards.pdf.gz

4.      http://www.csee.umbc.edu/461/spring98/lectures/lecture20/index.html

5.      http://sqlzoo.net/

-        Обектно-ориентирани бази от данни

1.      http://www.cs.cmu.edu/People/clamen/OODBMS/Manifesto/htManifesto/Manifesto.html

2.      http://www.dacs.dtic.mil/techs/oodbms2/oodbms2.pdf

3.      http://www.25hoursaday.com/WhyArentYouUsingAnOODBMS.html

4.      http://www.odbms.org/

-        Обектно-релационни бази от данни

1.      http://www.acm.org/crossroads/xrds7-3/ordbms.html

2.      http://savtechno.com/ViewOfORDBMS.html

 

 

                                              Върни се обратно в Учебни ресурси 

ivmad, 2000-2002