Unix/Linux администриране


Иван Момчев 

ivan.momtchev@tu-sofia.bg

Технически Университет - София, България

 Версия 0.27    27.05.2020

Copyright© 2018,...,2020  
Иван Момчев

 

История на версиите

Версия 0.1 Създаден

15.02.2018

Иван Момчев

Версия 0.27  Коригиране и допълване

27.05.2020

Иван МомчевСъдържание

01.     Инсталация
02.     Начално зареждане
03.     Въведение   
04.     Команден интерпретатор (shell)
05.     Стандартни файлове, конвейери, пренасочване
06.     Текстови потоци и филтри
07.      Езикови настройки
08.     Процеси, управление на задачите (Job control)
09.     Регулярни изрази
10.     Управление на пакети
11.     Файлова система - въведение
12.     Файлови връзки (Hard and Symbolic Links)
13.     Потребители и групи
14.     Права за достъп
15.     Дискови дялове
16.     Мрежово администриране  
17.     SSH протокол
18.    Projet finale